Uitleg

De uitleg kent vier fasen:

Wat Noteer de vraag/vragen en alle relevante informatie;
Hoe
  • Stippel een strategie uit;
  • Bepaal welke hulpmiddelen - zie rekenkaart - ingezet kunnen worden;
  • Reken nog niets uit!
  Tips
  1. Teken/visualiseer de som;
  2. Schrijf een voorbeeld op dat je wel weet;
  3. Bij percentages is altijd sprake van 100%.
Doen Pas de strategie toe en bereken de som;
Check Zet de puntjes op de i en controleer het antwoord!