Uitleg

YouTube

Op YouTube staan video’s waar de examensommen worden uitgelegd. De student krijgt eerst de tijd om zelf een som op te lossen waarna de som twee keer wordt uitgelegd. De eerste uitleg is standaard en de tweede uitleg is uitgebreid.

Uitgebreide uitleg

De uitgebreide uitleg in de YouTube video’s staan in het teken van strategisch rekenen met het aanbieden van meerdere technieken. De uitgebreide uitleg kent vier fasen:

WatNoteer de vraag/vragen en alle relevante informatie.
HoeStippel een strategie uit en bepaal welke hulpmiddelen (rekenkaart) ingezet kunnen worden. Reken nog niets uit!
DoenPas de strategie toe en bereken de som.
CheckZet de puntjes op de i en controleer het antwoord!

TikTok

Van elke YouTube video worden zogenaamde shorts gemaakt en op TikTok geplaatst. Een short is een korte video met alleen uitleg over de verschillende technieken. Denk hierbij aan uitleg over verschillende hulpmiddelen zoals kruislings vermenigvuldigen, werken met verhoudingstabellen, werken met metriekstelsels, etc.